Πιστοποιήσεις - Έλεγχοι

1.       Κατά την παραλαβή των Α υλών. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μη γενετικα τροποποημένα.

2.       Συνθήκες αποθήκευσης των Α υλών.

3.       Κατά την παραγωγική διαδικασία.

4.       Στο τελικό προιόν για: